Validering af datoer i SurveyXact

 

Det er muligt at validere datoer i SurveyXact. Dette gøres ved hjælp af valideringsregler som oprettes i Avanceret Designer.

 

1.      Opret et åbent spørgsmål til brug for datoindtastning.

 

2.      Klik på spørgsmålet () og indsæt en ny valideringsregel ved at klikke på .

 

3.      Indtast følgende valideringsregel, og erstat s_7 med dit spørgsmåls variabelnavn:

 

 

Det er altså "validdate"-funktionen, som validerer datoer i SurveyXact.

 

Klik evt. på og indtast en fejlbesked ved forkert validering ved at klikke på .

 

Din datovariabel bliver nu valideret ud fra datoformatet åååå-mm-dd, f.eks. 2008-03-01 (som angiver 1. marts 2008). Det er vigtigt, at brugeren indtaster formatet på denne måde. Hvis datoformatet indtastes på andre måder, vil SurveyXact ikke tolke datoen korrekt.

 

Træk en dato fra en anden dato

 

Det er muligt at trække to datoer fra hinanden i SurveyXact. Dette gøres ved hjælp af funktionen "datediff". Baseret på ovenstående eksempel, kan man på den efterfølgende side vise forskellen på den dato, som brugerne har indtastet, og en anden dato.  Dette gøres på følgende måde:

 

1.      Opret en "reference til tidligere besvarelse" ved at klikke på .

2.      Indsæt funktionen datediff, hvor første variabel angives som din datovariabel og anden variabel angives som en given dato du vil sammenligne med (kan også være en anden datovariabel fra dit spørgeskema):

 

I vores eksempel har vi angivet den 31. december 2006 for at se, hvor mange dage der er mellem den indtastede dato og 31/12-2006. Vi har indsæt "reference til tidligere besvarelse" mellem tekst som følger:

 

 

I det færdige spørgeskema vises dette som følger:

 

(Dette skete efter indtastning af 2004-12-31 som dato.)